Rozmiar: 15909 bajtów

- 104 -

1355, 26 VII

in crastino b. Jacobi Apostoli

Rajcy m. Wrocławia stwierdzają, że sprzedali Enderlinowi, mieszczaninowi z Kluczborka (Enderlinus ... in Cruczeburg), 20 grzywien za 200 grzywien z dochodów rady miejskiej z prawem odkupu po upływie 6 lat.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów