Rozmiar: 15909 bajtów

- 105 -

1355, 28 VII

Dienstag nach s. Jacobi

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, zezwala mieszczanom złotoryjskim wziąć w zastaw posiadłość Rogowo k. Wałbrzycha (Hoberg) w zamian za należne świadczenia.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 132a, Dep. Goldberg, nr 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów