Rozmiar: 15909 bajtów

- 109 -

1355, po 15 VIII

post festum Assumpcionis Marie

Hanko, wójt dziedziczny w Świdnicy (Swydnicz), oraz tamtejsi ławnicy, mianowicie: Peczko Kinsberg (Peczco), Peczo Ungir, Peczo Koyler, Jan Rabe (Johannes), Hancko Kalndorf, Mikołaj Schoneborn (Micolaus) i Peczo Stregon, oświadczają, że Peczo Koyler nadał szpitalowi trędowatych k. Świdnicy (Swydnicz) 1 wiardunek rocznego czynszu ze swoich dóbr dziedzicznych położonych k. Bramy Chmielnej w pobliżu folwarku Marcina Melczera (Martinus Melczer).

Fragment pieczęci.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1355, po 15 VIII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów