Rozmiar: 15909 bajtów

- 112 -

1355, 23 VIII Praga (Praga)

octava indictione, X Kal. Septembris

Karol IV, cesarz (Karolus imperator et rex), zezwala burmistrzowi i przysięgłym miasta Zgorzelca (Gorlicensis), aby przeznaczyli 12 grzywien rocznego czynszu na wybudowanie kaplicy. "Per dominum cancellarium Nicolaus de Chremsir R. Wlpertus".

Regest: RBM, VI, 1, s. 55, nr 94.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów