Rozmiar: 15909 bajtów

- 113 -

1355, 23 VIII Villa Nova k. Awinionu (Villa Nova Avinionensis)

X Kal. Septembris

Innocenty VI, papież (Innoccntius papa VI), poleca m. in. biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), aby wizytatorzy wizytowali wszystkie bez wyjątku podległe im kościoły i klasztory.

Regest: RBM,VI, 1, s. 56, nr 98.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów