Rozmiar: 15909 bajtów

- 115 -

1355, 26 VIII Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Bartholomei Apostoli

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Małgorzata, wdowa po Helwiku z Sołtysowic k. Wrocławia (Margaretha relicta Henrici de Molnsdorf), mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis), za zgodą swych dzieci Henryka (Henricus) i Helwika (Helwicus), braci zwanych z Sołtysowic k. Wrocławia (Mollindorf), oraz Gertruda zwana de Royn (Gertrudis) sprzedały za 100 grzywien Annie zwanej Sydinberginne (Anna), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), i jej spadkobiercom młyn zwany Leśnica (Leśna) położony w pobliżu miasta Leśnicy k. Wrocławia ze wszystkimi przy należnością mi i prawami, tak jak posiadała go w.w. Małgorzata na mocy dokumentu Henryka, księcia wrocławskiego (Henricus dominus Wratislauiensis).

Świadkowie: Peczko de Schelndorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Mikołaj z Trzebnicy (Nicolaus de Trebncz), Peczko de Richinbach, Henryk de Sittin (Henricus) i Hanko Budessin, feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 240.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 606.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów