Rozmiar: 15909 bajtów

- 117 -

1355, VIII/IX

Karol IV, cesarz, stwierdza, że na polecenie Thimona de Koldicz, wójta budziszyńskiego i zgorzeleckiego, chłopi zamieszkali w tych okręgach powinni wykopać między wsiami przeszkody oraz zobowiązuje mieszkańców tych okręgów do powiadamiania wójtów, m. in. zgorzeleckiego, o zbliżającym się niebezpieczeństwie ze strony obcych pod karą 10 skojców.

Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 61, nr 108; Lausitzisches Magazin, Görlitz 1776, s. 115.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów