Rozmiar: 15909 bajtów

- 119 -

1355, 6 IX

Innocenty VI, papież, nadaje Szymonowi z Głogowa, proboszczowi w Eckersdorf, prebendę w diecezji wrocławskiej.

Wzmianka: Z.f.G. Schl., t. XXV, s. 297.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów