Rozmiar: 15909 bajtów

- 121 -

1355, 13 IX Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Avinionensis)

Id. Septembris

Innocenty VI, papież, przyjmuje do wiadomości oświadczenie złożone w imieniu cesarza Karola IV przez Ulryka Shoffa (Ulricus Schoff), kanonika wrocławskiego (Vratislaviensis), i Zygfryda (Syffridus), kustosza wyszehradzkiego (Vissegradensis).

Regest: RBM, VI, 1, s. 63 nr 112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów