Rozmiar: 15909 bajtów

- 122 -

1355, 16 IX Wrocław (Wrat[islauia])

proxima fer. quarta post diem Exaltacionis st. Crucis

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Michał de Zobgarth (Michel) sprzedał za 36 grzywien Ryszardowi z Gubina (Richardus de Gubin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 1 1/5 łana w Zobgarth k. Wrocławia (Wratislauia) ze wszystkimi przyległościami, dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji i dziedziczenia. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Kalow (Henricus), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnstorf), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko de Richinbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Henryk de Sittin (Henricus) i Hanko Planken - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 252.
Regest: tamże, sygn. C 24,4, s. 686.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów