Rozmiar: 15909 bajtów

- 124 -

1355, 21 IX Praga (Praga)

an st. Matheus tag dez h. Zwelfboten, unserer reiche in dem X und des keisertums in dem ersten Jahre

Karol IV, cesarz (Karl ... Romischer Keiser) nakazuje landwójtom, m. in. zgorzeleckiemu (Gorlicz), aby chronili mieszkańców tych ziem przed ponadobowiązkowymi ciężarami, przed bezprawiem i gwałtami, a ci, którzy naruszą te postanowienia, będą odpowiadać przed władzą królewską, którą reprezentują landwójtowie przy współdziałaniu z radą w.w. miasta.

Druk: Tzschoppe-Stenzel, s. 571, nr 168.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 65, nr 117.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów