Rozmiar: 15909 bajtów

- 127 -

1355, 24 IX Praga (Praga)

indicione octava, die XXIIII mensis Septembris

Jan, syn nieżyjącego Macieja de Cogeticz (Johannes quondam Mathie de Cogeticz), kleryk praski (Pragensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że Jan Paduanus (Johannes), dziekan kościoła wyszehradzkiego (Wyssegradensis) i wikariusz generalny praskiego (Pragensis) dworu arcybiskupiego, oraz Rajmund de Calcina (Reymundus), komisarze Stolicy Apostolskiej i nuncjusze papieża Innocentego VI (Innocencius), oświadczają, że świętopietrze w wysokości 150 grzywien zostało zapłacone Stolicy Apostolskiej przez Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczislaus ... Wratislauiensis), za pośrednictwem Jana (Johannes), prepozyta brzeskiego (Bregensis).

Świadkowie: Marquardus, kanonik i zakrystianin wyszehradzki (Wyssegradensis), Leonardus, kanonik Saccenensis, Jan (Johannes), notariusz w.w. biskupa, i Marcin zwany Znim (Martinus), mieszczanin Nowego Miasta k. Pragi (Nova Civitas Pragensis), oraz w.w. Jan, notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1355, 24 IX, Praga.
Druk: J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, t. 1, Breslau 1860, s. 608.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 69, nr 122.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów