Rozmiar: 15909 bajtów

- 129 -

1355, 26 IX, Praga (Praga)

des nesten Sunabendis vor sl. Michaelistag unser reiche in dem X iare und des keisertums in dem ersten

Karol IV, cesarz, stwierdza, że na terenie m. in. ziemi zgorzeleckiej (Gorlicz) nie mogą być budowane żadne nowe umocnienia i fortyfikacje przeciw napastnikom. Wystawca czyni stróżami prawa Związek Sześciu Miast, w tym także miasto Zgorzelec (Gorlicz) i Lubań (Luban), i upoważnia je, aby w jego imieniu karały wszystkich i zdobywały zamki tych, którzy występują przeciw zarządzeniom i porządkowi w kraju.

Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 70-71, nr 125.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów