Rozmiar: 15909 bajtów

- 130 -

1355, 29 IX, Praga (Praga)

III Kal. Octobris

Anna (Anna), cesarzowa, poleca, aby opat i zakonnicy klasztoru Kanoników Regularnych w Pradze (Pragensis) modlili się za duszę jej ojca Henryka II, księcia świdnickiego (Hinko, dux Swidnicensis), oraz jej matki Katarzyny, księżnej świdnickiej (Catharina ducissa), w rocznice ich śmierci.

Regest: RBM, t. VI, 1, s. 74, nr 131.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów