Rozmiar: 15909 bajtów

- 131 -

1355, 29 IX, Ząbkowice (Frankinsteyn)

in die st. Michaelis archangeli

Rudigerus de Hugowicz młodszy, starosta ząbkowicki (Frankinsteynensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj de Ranckow (Nicolaus) sprzedał Marcinowi de Cunczindorf (Martinus) dochody ze wszystkich swych dóbr w Pawłowicach k. Ząbkowic Śl. (Paulewicz), a mianowicie 8 grzywien rocznego czynszu, 28 miar potrójnego zboża (żyto, pszenica, owies) z tytułu annony oraz 1 kwartę maku rocznie. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż, wyrażając równocześnie zgodę na przekazanie tych nabytków przez kupującego swojemu ojcu Piotrowi de Cunczindorf (Petrus) lub swojemu bratu Fryderykowi (Fridricus) i ich spadkobiercom.

Świadkowie: Heynmanus de Rychinbach, Jan de Budow (Johannes), Zuringus de Bebirsteyn - rycerze, Henryk Wusthuben (Henricus), Swydgerus de Hugwicz, brat wystawcy, Franchko Muel - dworzanie, i Jan (Johannes), notariusz wystawcy.

Pieczęć starostwa ząbkowickiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 151.
Druk: CDS, X, s. 189, nr 237.
Regest: E. von Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Haugwitz, t. II, Leipzig 1910, s. 36, nr 210.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów