Rozmiar: 15909 bajtów

- 132 -

1355, 30 IX, Praga (Praga)

ultima mensis Septembris. Regnorum nostrorum anno decimo, imperii vero primo. indictione VIII

Karol IV, cesarz (Karolus Quartus, Romanorum Imperator), zwalnia miasta: Świdnicę (Swidnitz), Strzegom (Strigona), Dzierżoniów (Reichenbach), Niemczę (Nimitz), Bolków (Haan), Kamienną Górę (Landishutt), Jawor (Jawer), Jelenią Górę (Hirssbergk), Lwówek Śl. (Lembergk) i Bolesławiec (Buntzlauia) od opłat celnych w Królestwie Czeskim (Boemia), w szczególności zaś w mieście Pradze (Pragensis), w takim zakresie, jak miasto Wrocław (Wratislauiensis).

Świadkowie: Ernest (Arnestus), arcybiskup praski (Pragensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Przecław, biskup wrocławski (Przelinus ... Wratislauiensis), Bolko II, książę świdnicki (Bolco Swidnicensis), Jan, książę opawski (Johannes Oppauie dux), Jan, komes Magdeburga (Johannes Magdeburgensis), i Albert, komes Anhalt (Albertus ... de Anhallt), oraz szlachta: Busco de Wilthartitz i Herbordus de Janowitz.


Vidimus: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1544, 23 XII, dokument widymowany - sygn. 1355, 30 IX, Praga.
Kopia: łac., tamże. Akta m. Świdnicy, nr 5, 117. N. IX, s. 3-6.
Druk: F. J. Schmidt, Geschichte der Stadt Schweidnitz, t. I, Schweidnitz 1846, s. 109-110, przyp. 1.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 75, nr 133.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów