Rozmiar: 15909 bajtów

- 018 -

1355, 11 I, Henryków (Heynrichow)

III Id. Januarii

Mikołaj, opat klasztoru w Henrykowie (Nicolaus ... Heynrichow), stwierdza, że sprzedał za zgodą swego konwentu Albertowi Vigili (Albertus) i jego żonie Małgorzacie (Margaretha) 1 grzywnę rocznego czynszu z młyna położonego w pobliżu kościoła Św. Jakuba w Nysie (Nyssa) za 10 grzywien, z prawem nabywców do zastawu owego młyna w wypadku nieuiszczania czynszu przez sprzedającego.

Świadkowie: Jan Kessilhut (Johannes), przeor, Jan de Grecz (Johannes), zastępca przeora, Jan Goskonis (Johannes), piwniczny, Wynandus, były opat, Jan de Anczinrode (Johannes), Konrad z Wrocławia (Conradus de Wraczlauia), spowiednicy, Jan Sydelmani (Johannes) i protonotariusz.

Dwie pieczęcie: opata i klasztoru w Henrykowie.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. X 30 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów