Rozmiar: 15909 bajtów

- 017 -

1355, 11 I

III Id. January

Przeclaw, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj, opat klasztoru w Henrykowie (Nycolaus ... in Heynrichow), sprzedał Albertowi Yigili (Albertus), mieszczaninowi nyskiemu (Nysensis), oraz jego żonie Małgorzacie (Margareta) 1 grzywnę rocznego czynszu z młyna w Nysie (Nysa), położonego w pobliżu kościoła Św. Jakuba. Nabywcy przeznaczają ów czynsz na utrzymanie ufundowanego przez siebie ołtarza w kościele Św. Jakuba w Nysie (Nysa). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Raunoldus zwany Stosche, rycerz, Elgerus Spiel, burgrabia otmuchowski (Othmuchouiensis), Hanko Advocati (Hanco), starosta nyski (Nysensis), Andrzej Sprzychod (Andreas), Otton de Hugowicz, Mikołaj, podczaszy, oraz Jan (Johannes), notariusz biskupa wrocławskiego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. X 30 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów