Rozmiar: 15909 bajtów

- 020 -

1355, 14 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post octavas Epyphanie

Henryk de Kalaw (Henricus) w imieniu starosty wrocławskiego Konrada de Falkinhain (Cunadus) stwierdza, że w jego obecności oraz Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryka Molnsdorf (Henricus), Hanka Warmuth (Hanco), Hermana Purgravii (Hermannus), Pawła Dumelosi (Paulus) i Henryka de Sittin (Henricus), feudałów i assesorów sądu gajonego we Wrocławiu (Wratislauia), któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschwicz), Bernard de Czedlicz (Bernhardus), rycerz, w imieniu dzieci i Franczka (Franczko). brata nieżyjącego Kriga de Rydeburg, oskarżył Paszka z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Pascho de Gorsepkowicz), rycerza, o bezprawne zajęcie kasztelami w Środzie Śl. (Nouumforum). W.w. Bernard zarzut swój potwierdził dokumentem królewskim, oskarżony zaś Paszko powołał się na przeciwną decyzję w tej sprawie w.w. asesorów. Wystawca postanawia, iż w wypadku zaistnienia ponownego sporu w tej sprawie między w.w. stronami, starosta wrocławski ma prawo wezwać ich przed sąd wrocławski. Wystawca zatwierdza to postanowienie.

Świadkowie: w.w. osoby występujące w dokumencie oraz Jan z Głubczyc de Lubeschicz (Johannes de Lubeschicz) w zastępstwie Dythmara de Meckebach, kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 222.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów