Rozmiar: 15909 bajtów

- 024 -

1355, 25 I, Żagań (Zagan)

in conuersione st. Pauli Apostoli

Teodoryk (Theodericus), opat, Konrad (Conradus), przeor, i cały konwent Kanoników Regularnych NMPanny w Żaganiu (Sagan) stwierdzają, że Mikołaj (Nicolaus), proboszcz w Kożuchowie (Vrienstat), nabył 4 grzywny rocznego czynszu z dochodów sądowych ze wsi klasztornej Karczówka k. Żagania (Kalkruten), przeznaczając go na uposażenie ołtarza pod wezwaniem 4 Doktorów i św. Urszuli w kościele klasztornym. Nabywca rozdysponował ów czynsz po połowie między opata i braci klasztornych, w zamian za msze w rocznice śmierci jego rodziców oraz wpisanie do nekrologu klasztornego.

Świadkowie: Herman (Hermannus), prepozyt, Jan Gerungi (Johannes), Jan (Johannes), prepozyt w Nowym Zamku k. Milicza (Novum Castrum), Piotr (Petrus), kaznodzieja, Mikołaj Wintrud (Nicolaus), kantor, Henryk z Krosna Odrzańskiego (Henricus de Crosna), kustosz, i Gysko, zastępca przeora.

Pieczęć opata i klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów