Rozmiar: 15909 bajtów

- 026 -

1355, 31 I

Papież Innocenty VI na pro¶bę cesarza Karola IV udziela dyspensy Mikołajowi z Rzeczycy k. ¦rody ¦l., który w wieku 14 lat bez zgody biskupa otrzymał niższe ¶więcenia kapłańskie i wyposażony został w prebendę i kanonikat w diecezji ołomunieckiej.

Wzmianka: Z.f.G. Schl., t. 25, s. 297, przyp. 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów