Rozmiar: 15909 bajtów

- 029 -

1355, przed 22 II, Bolków k. Jawora (Hayn)

ante festum cathedrae Petri

Gotfried Scholz z Nowych Bogaczowic k. Jawora sprzedaje Konradowi Schone, jego żonie Katarzynie oraz synowi Mikołajowi, profesowi w klasztorze Cystersów krzeszowskich, 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr w Nowych Bogaczowicach zastrzegając, iż po śmierci nabywców ma on stać się własnością klasztoru krzeszowskiego.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 178, s. 151.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów