Rozmiar: 15909 bajtów

- 033 -

1355, 6 III, Wrocław (Wratislauia)

XXVII Kal. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), potwierdza Janowi inaczej Hankowi (Johannes aut Hanko), dziekanowi włocławskiemu (Wladislauiensis) i kanonikowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), odbiór 41 grzywien.

Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 107, s. 86, nr. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów