Rozmiar: 15909 bajtów

- 036 -

1355, 9 III

proxima fer. secunda post dominicam Oculi mei in ecclesia decantatur

Henryk de Kalow (Henricus) w zastępstwie Konrada de Falkenhain, starosty wrocławskiego, stwierdza, że w jego obecności Gertruda (Gerdrudis), wdowa po Mikołaju Conczacko (Nicolaus), oraz Jadwiga (Hedwigis), jej córka, zawarły między sobą układ, w myśl którego w.w. Jadwiga nadała swojemu bratu Mikołajowi (Nicolaus) pół łana ziemi, który posiadała w spadku po rodzicach we wsi Święta Katarzyna k. Wrocławia (apud sanctam Katherinam), gdzie tenże Mikołaj posiadał już 3 łany. Gertruda zaś nadała temuż Mikołajowi, swojemu synowi, i jego spadkobiercom wszystkie czynsze, które posiadała z 3 łanów tamże: mianowicie 13 3/4 skojców rocznie z 1 łana graniczącego z folwarkiem Sulimów k. Wrocławia (Silmenow), a uiszczanego przez Konrada Wyner (Conradus) i 7 skojców minus 3 halerze z pół łana położonego w pobliżu wsi Święta Katarzyna (apud sanctam Katharinam), który przypadł Gertrudzie po śmierci jej córki Elżbiety (Elizabeth). Wystawca zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Friczko de Sommerfelt, Henningus Orne, Paweł Dumlosi (Paulus), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budessin), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, i Jan z Głubczyc (Johannes de Lubeschicz), notariusz, w imieniu Dithmara (Dithmarus), kanonika i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 178.
Kopia: łac., tamże. Rep. 16, sygn. 2 A, s. 214.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 281/282.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów