Rozmiar: 15909 bajtów

- 037 -

1355, 17 III, Oleśnica (Olsna)

fer. III proxima post dominicam Letare

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus, dux Sleziae et dominus Olsnicensis), stwierdza, że Pregrinus de Wesinburg sprzedał mniszkom klasztoru trzebnickiego (Trebnicensis) dochody z prawa książęcego w dwóch swoich wsiach: Bukowice Trzebnickie (Vrowinvalde) oraz Złotów (Slotow) k. Oleśnicy za 90 grzywien wraz ze wszystkimi przynależnościami, z prawem odkupu w ciągu 9 lub 10 lat za tę samą cenę.

Świadkowie: Poppo de Hugwicz, Herman (Hermannus), sędzia trzebnicki (Trebnicz), Hanko Michilsdorf, Tasso Cossow, Heyniko Blankinsteyn. Datum per manus Jana Remundi (Johannes), notariusza dworu książęcego wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 206.
Kopia: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 5,2. s. 423v-425.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów