Rozmiar: 15909 bajtów

- 038 -

1355, 18 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. 4 post Letare

W obecności Konrada de Valkinhain (Conradus), starosty wrocławskiego, Hellemboldus, syn Rudigera Bavari, mieszczanin świdnicki, sprzedał Piotrowi Bavaro (Petrus) i Hankowi Dominici (Hanco), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), 2 grzywny rocznego czynszu z 20 łanów we wsi Żórawina k. Wrocławia (Serwin), które przypadły mu w spadku. W.w. łany należały w przeszłości do Henryka de Woyczechdorf (Henricus).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2640.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów