Rozmiar: 15909 bajtów

- 040 -

1355, 20 III

in Vigilia st. Benedicti confessori

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislania) sprzedali Jucie z Pełcznicy k. Kątów Wrocławskich (Jutta de Polsnicz) 35 grzywien rocznego czynszu za 350 grzywien z prawem odkupu w ciągu 6 lat.

Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów