Rozmiar: 15909 bajtów

- 041 -

1355, 21 III

am Tage Benedicti Abbati

Konrad Mulich von Reideburg (Conrad), Konrad (Conrad), Mikołaj (Nicolaus), Jan (Johannes) i jego syn Konrad, Jechinus de Borsnitz, Frantzke Sommerfeld, Mikołaj, syn Jenchina von Reideburg, Henningus Orne, Hanko von Risen, Luntzko z Gogołowa k. Świdnicy (Gogelau) jako mieszczanie stawiają warunki w umowie o zakup lenna zamkowego w Bohrau od Karola IV (Carolus), cesarza.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 95, s. 93


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów