Rozmiar: 15909 bajtów

- 042 -

1355, 23 III, Trzebnica

proxima fer. secunda ante festum annunciacionis b. Marie Virginis gloriose

Agnieszka, opatka klasztoru w Trzebnicy (Agnes ... Trebniczensis), stwierdza, de Peregrinus de Wesinberg kupił od niej dochody z prawa książęcego we wsi Bukowice Trzebnickie k. Trzebnicy (Vrowinwalde) i Złotów k. Trzebnicy (Slotov), a następnie tenże Peregrinus sprzedał je Elżbiecie zwanej „Mała" (Elyzabeth dicta parua) i jej kuzynkom Katarzynie (Kathrina) i Klarze (Clara), mniszkom w klasztorze trzebnickim, mianowicie 2 grzywny rocznego czynszu za 20 grzywien. Po śmierci nabywczyń czynsz ten miał przypaść klasztorowi trzebnickiemu.

Świadkowie: Elżbieta Helnboldi (Elyzabeth), przeorysza, Katarzyna (Katherina), kantorka, Elżbieta Balcerici (Elyzabeth), piwniczna, Kunegunda Zcokelow (Konegunda), pielęgniarka, Małgorzata Caczbach (Margaretha), chórzystka, Gertruda Domancz (Gerdruda), Girke Molheym, Małgorzata Panowicz (Margaretha), zastępczyni przeoryszy, Agnieszka Weynerinne (Agneta), kustosz, Filip (Philippus), przeor, Konrad zwany Codice (Conradus), Piotr (Petrus), kustosz, Jan (Johannes), piwniczny, Jan (Johannes), zastępca piwnicznego, oraz brat Mikołaj Tarchala (Nycolaus), wójt klasztorny. Datum per manus Mikołaja (Nicolaus), notariusza klasztornego, qui presentia habuit in commisso.

Trzy pieczęcie: opatki Agnieszki, klasztoru i Peregryna de Wesinberg.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów