Rozmiar: 15909 bajtów

- 043 -

1355, 25 III, Wrocław (Wratislauia)

VIII Kal. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), zrzeka się na rzecz kapituły kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia) dochodu w wysokości 4 grzywien rocznie, które należą mu się jako dziesięcina z dziesięcin z dochodów kościoła w Leśnicy k. Wrocławia (Lesna).

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Albert z Zatora (Albertus de Zator), Jan z Wrocławia (Johannes de Wratislauia), notariusz dworu biskupiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1355, 25 III, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów