Rozmiar: 15909 bajtów

- 044 -

1355 po 5 IV, Świdnica ?

noch Ostirn

Hanko, wójt dziedziczny Świdnicy (Hancke ... Swydnicz), oraz tamtejsi ławnicy : Pecze Kinsberg, Pecze Ungir, Pecze Koyler, Hannus Rabe, Hanko Kalndorph (Hancke), Nickyl Schoneborn i Pecze Stregon stwierdzają, że na posiedzeniu sądu gajonego Jan Schonebremer (Johans) oświadczył, iż sprzedał miastu i rajcom świdnickim (Swyd[nicz]) 1 grzywnę rocznego czynszu z ćwiartki ławy mięsnej należącej do Hermana Kinsbergis (Herman). Wystawcy jednocześnie stwierdzają, że w posiadaniu miasta jest również 5 innych grzywien czynszu oraz to, że Katarzyna Tile (Katheryn), córka Schevkelera (Schevkeler), stwierdziła, że sprzedała połowę ławy mięsnej w Świdnicy miastu Świdnicy.

Dwie pieczęcie: wójta i ławników.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, sygn. 1355 po 5 IV, (U 130).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów