Rozmiar: 15909 bajtów

- 045 -

1355, 8 IV, Wrocław (Wratislavia)

VI. Id. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislaviensis), zarządza, że żaden kapłan nie może posiadać więcej niż 1 wikarię i 1 altarię w katedrze wrocławskiej (Wratislaviensis). W wypadku przyjęcia drugiego beneficjum pierwsze należy uznać za wakujące.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 52.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 159 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów