Rozmiar: 15909 bajtów

- 046 -

1355, 13 IV, Lwówek Śl. (Lewinberg)

Id. Aprilis

Przecław, biskup wroclawski (Preczlaus ... Wratislauiensis), widymuje i zatwierdza dokument z 1355, 3 III Swetla, Gallusa de Lemberch w sprawie nadania 4 grzywien rocznego czynszu kościołowi parafialnemu w Lwówku Śl. (por. nr 32).

Świadkowie: Mikołaj de Panewicz (Nycolaus), kustosz, magister Beldo, kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Piotr Mozebok (Petrus) i Jan (Johannes), notariusz.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep, 132 a, Pfarrkirche zu Löwenberg, nr 4 i 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów