Rozmiar: 15909 bajtów

- 050 -

1355, 21 IV Siena (Włochy)

XI Kal. Maii

Karol IV, cesarz (Carolus Quartus Romanorum Imperator et Bohemie Rex), na prośbę Henryka V Żelaznego, księcia Śląska, pana Głogowa i Żagania (Henricus dux Glogoviae, dominus Saganensis), który odkupił od Mikołaja zwanego Olau (Nicolaus) połowę folwarku Przedmoście k. Głogowa (Priedemost), zatwierdził niniejszą transakcję.

Druk: F. Minsberg, Geschichte der Stadt Gross Glogau, Glogau 1853, s. 377.
Regest: RBM, VI, 1, s. 13, nr 12; CDS, XXVIII, s. 26, nr 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów