Rozmiar: 15909 bajtów

- 051 -

1355, 27 IV, Lubin

Anastasii

Ludwik I, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że rada miasta Legnicy wypłaciła mu 50 grzywien na poczet dochodów, które książę pobiera z miasta.

Regest: A. Sammter, Chronik der Stadt Liegnitz, t. I, Liegnitz 1864, s. 543, nr 79; Z.f.G. Schl., VI, s. 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów