Rozmiar: 15909 bajtów

- 052 -

1355, 28 IV Wrocław (Wratislauia)

incarnatio st. martiris Vitalis

Henryk de Kalow (Henricus) w zastępstwie Konrada de Falkinhayn (Cunadus) starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj (Nycolaus) i Henryk (Henricus) bracia zwani de Rydeburg sprzedali za 180 grzywien Brunonowi (Brunonus) i Gerhardowi (Gerhardus) z Kątów Wrocławskich (Kanth) i Dominikowi zwanemu Dominici (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), oraz ich spadkobiercom 20 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Rakoszycach (Rageschwicz) k. Środy Śl., tak ze wsi, jak z folwarku, ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Z zastrzeżeniem, iż jeśli czynsz ten nie będzie uiszczany, wówczas nabywca ma prawo wziąć w zastaw w.w. dobra. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molschdorf), Hainko Warmut, Mikołaj de Raslawicz (Nicolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachewicz), Henryk de Sittin (Henricus), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budessin), feudałowie, i Jan (Johannes), notariusz, w zastępstwie Dythmara de Meckebach (Dythmarus), kanonika i kanciarze księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 227.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2041.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów