Rozmiar: 15909 bajtów

- 054 -

1355, 29 IV, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Marci

Henryk de Kalow (Henricus) w zastępstwie Konrada de Falkenhain (Conradus), starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza w obecności Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanka Warmut (Hanco), Mikołaja de Rassiowicz (Nicolaus), Mikołaja ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachowicz), Henryka de Sittin (Henricus), Hanka z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin), sędziów i assesorów sądu gajonego, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschwicz), że Michał z Krajkowa k. Wrocławia (Michael de Craicow) jest całkowicie wolny od zobowiązań wobec Małgorzaty Wylandisse (Margaretha) z tytułu pomiaru swej posiadłości w Krajkowie k. Wrocławia (Craicow).

Świadkowie: w.w. sędziowie oraz Jan z Głubczyc (Johannes de Lubschicz), notariusz występujący w imieniu Dithmara de Meckebach (Dithmarus), kanonika i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1355, 29 IV, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów