Rozmiar: 15909 bajtów

- 055 -

1355, 29 IV, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem sti Marcii Ewangeliste

Henryk de Kalow (Henricus) w zastępstwie starosty wrocławskiego Konrada de Falkinhayn (Cunadus) stwierdza, że w jego obecności oraz Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryka z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Moinschdorff), Hanka Warmuth (Hanco), Mikołaja de Rassiowicz (Nycolaus), Mikołaja ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Henryka de Sittin (Henricus), Hanka z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budessin), feudałów, sędziów i assesorów sądu gajonego królewskiego, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budeschowicz), stawił się Michał z Krajkowa k. Wrocławia (Michahel de Cracaw). Sąd stwierdza, że ów Michał jest wolny od opłat na rzecz Paccelat z tytułu pomiaru jego dóbr dziedzicznych w Krajkowie k. Wrocławia (Cracau).

Świadkowie: w.w. osoby oraz Jan z Głubczyc (Johannes de Lubisichcz), notariusz, w zastępstwie Dythmara de Meckebach (Dythmarus), kanonika i kanclerza księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 220.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów