Rozmiar: 15909 bajtów

- 056 -

1355, 29 IV, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Marci Ewangeliste

Henryk de Kalaw (Henricus) w zastępstwie Konrada de Falkynhain (Cunadus), starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Werner de Panewicz (Wernherus)jako opiekun dzieci jego córki, wdowy po Mikołaju z Krzyżanowic k. Trzebnicy (Nicolaus de Kryzanowicz), z jednej strony oraz Leon ze Stoszowa k. Środy Śl. (Leo de Stosa) jako oskarżyciel z drugiej strony zawarli między sobą ugodę, w myśl której w.w. Werner zobowiązany jest uiszczać, tak jak dawniej zostało to ustalone, temuż Leonowi roczny czynsz w wysokości 15 grzywien z dóbr swoich wnuków w Cesarzowicach k. Środy Śl. (Czeswicz). Wystawca zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnchdorf), Hanko Warmut, Mikołaj de Raslowicz (Nycolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachewicz), Henryk de Sittin (Henricus) i Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budessin) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16. sygn. 2 A, s. 226.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3059.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów