Rozmiar: 15909 bajtów

- 053 -

1355, 29 IV, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post diem st. Marci Evangeliste

Henryk de Kalow (Henricus) z upoważnienia Konrada de Falkenhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Michał z Krajkowa k. Wrocławia (Michael de Craicow), jego żona Hanna oraz jego synowie: Mikołaj (Nicolaus), Stefan (Stephanus) i Wawrzyniec (Laurencius), sprzedali za 4 grzywny i 3 wiardunki pół grzywny rocznego czynszu Piotrowi zwanemu Beyir (Petrus) i Janowi z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), i ich następcom ze wszystkimi prawami, w tym z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k: Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanko Warmut, Mikołaj de Rassiowicz (Nicolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Henryk de Sittin (Henricus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. TT 27 a.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 225-226.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów