Rozmiar: 15909 bajtów

- 057 -

1355, 29 IV, Żagań (Sagan)

Zgromadzenie franciszkanów w Żaganiu stwierdza, że Dietrich, opat klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu, wystawił dla trzech mieszczan z Lubska, którzy obrabowali klasztor, list stwierdzający odpokutowanie win.

Wzmianka: MGF, t. I, s. 59, nr 192.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów