Rozmiar: 15909 bajtów

- 059 -

1355, 4 V, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Floriani

Henryk de Kalow (Henricus) stwierdza, że w jego obecności Agata (Agatha), wdowa po Ottonie (Ottonus), sprzedała za 68 grzywien za zgodą Hilarego (Hylarus) Bartkowi (Bartko) i Maciejowi (Mathias) braciom zwanym de Lezwicz swój folwark w Złotnikach k. Wrocławia (Golthsmeden) wielkości 4 1/2 łana, położony w dolnej części tej wsi od strony miasta Leśnica k. Wrocławia (Leśna), ze wszystkimi przynależnościami i prawami, w tym również z prawem alienacji oraz obciążeniami, a mianowicie rocznym czynszem w wysokości 12 talentów pieprzu płaconych na św. Jana Chrzciciela (24 VI), tak jak postanawiał dokument Henryka VI, księcia Śląska i pana Wrocławia (Henricus sextus, dominus Wratislauiensis). Jednocześnie nabywcy przyrzekają Janowi ze Środy Śl. (Johannes de Novoforo), archidiakonowi głogowskiemu (Glogouiensis) i kanonikowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), iż bez jego zgody nie będą alienować ani całego folwarku, ani jego części. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Hanko Warmuth, Mikołaj de Rosslawicz (Nicolaus), Henryk de Sittin (Henricus), Hanko Budessin - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 234-235.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 187.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów