Rozmiar: 15909 bajtów

- 061 -

1355, 7 V, Wrocław (Wratislauia)

Non. May

Albert de Schellindorph (Albertus), dziekan, Haulus z Pszenna k. Świdnicy (Waczinrode), scholastyk, Lutko de Culpen, kantor, Jan de Rychinbach (Johannes), Piotr de Cedlicz (Petrus), Jan Kyczoldi de Hoberg (Johannes), Piotr de Zenicz (Petrus), Jan de Prus (Joahannes), Jan z Roszkowic k. Niemczy (Johannes de Rossindorph), Jan Zydeleri (Johannes), Bartłomiej (Bartholomeus) i Jakub de Reste (Jacobus) oraz cała kapituła kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia) stwierdzają, że w czasie obrad kapituły generalnej oddali wikariuszom tegoż kościoła na użytek szkoły parcelę przekazaną szkole przy kościele Św. Krzyża testamentem przez magistra Mikołaja (Nicolaus), rektora tejże szkoły.

Oryg.: łac., AA Wrocław, Dokumenty kolegiaty Św. Krzyża, 1355, 7 V, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów