Rozmiar: 15909 bajtów

- 062 -

1355, 8 V, Avinion

VIII Id. Maii, anno tercio

Innocenty VI (Innocentius), papież, na pro¶bę Karola IV (Karolus), cesarza, ustanawia m. in. biskupa wrocławskiego na okres 10 lat opiekunem prepozyta, dziekana i kapituły wyszehradzkiej (Vissegradensis).

Regest: RBM, VI, 1, s. 21, nr 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów