Rozmiar: 15909 bajtów

- 064 -

1355, 9 V, Wrocław (Wratislauia)

VII Id. May

Andrzej, (Andreas), kantor i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności stawili się z jednej strony Maciej (Mathia), przeor klasztoru Dominikanów w Świdnicy (Swydnicz), oraz z drugiej Jan zwany Kloczil (Johannes), mieszczanin świdnicki (Swydnicz), który wyjaśnił, iż nabył od Jana Neugys (Johannes), mieszczanina z Mikołajowic k. Legnicy (Niclasdorf), za 28 grzywien i 3 wiardunki 1 łan ziemi w Mikołajowicach (Niclasdorf) wraz z czterema grzywnami rocznego czynszu z tego łana, który powinien uiszczać jego dzierżawca Piotr zwany Hoberg (Petrus). Następnie w.w. Jan Kloczyl nadał te nabytki swojemu synowi Mikołajowi (Nicolaus), zakonnikowi klasztoru Dominikanów w Świdnicy (Swydnicz), a pośrednio również jego klasztorowi. Wystawca zatwierdza to nadanie pod karą ekskomuniki.

Świadkowie: Jan z Oławy (Johannes de Olauia), wikariusz i altarzysta wrocławski (Wratislauiensis), Jan, proboszcz w Strzeganowicach k. Wrocławia (Johannes ... in Streganowicz), Bertold z Wojnowic k. Wrocławia (Bertholdus de Cyndal) i Jan Modlici (Johannes), pisarz wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 117, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów