Rozmiar: 15909 bajtów

- 065 -

1355, 11 V, Otmuchów (Othmuchow)

fer. secunda proxima ante festum Ascensionis domini

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), stwierdza, że Heynczco z Biechowa k. Nysy (Bechow), sprzedał swoją wieś Sarnowice k. Otmuchowa (Zarnovicz) oraz inne 2 łany ziemi i łąkę w pobliżu Otmuchowa (Othmuchow), które zostały lokowane przez biskupa na prawie niemieckim, Rankowi Voyt (Hanko), staroście nyskiemu (Nysensis), i jego spadkobiercom wraz ze wszystkimi dochodami i prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Ranvoldus Stusch, rycerz, Andrzej Przechod (Andreas) młodszy, Elgerus Speyl, burgrabia, Jenczo de Kouchsburk, Leon de Manicz i Hanko z Góry k. Niemodlina (Hancko de Gerow) oraz Albert z Zatora (Albertus de Zator), notariusz.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1355, 11 V, Otmuchów.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów