Rozmiar: 15909 bajtów

- 068 -

1355, 13 V, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Ascensionis Domini

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Henryk ze Smolca k. Wrocławia (Henricus de Smolcz) nadał swej żonie Adelajdzie (Adilheida) 4 1/2 lana ziemi ze swych dóbr w Siemidrożycach k. Środy Śl. (Syndrosicz) ze wszystkimi prawami. W. w. Adelajda wybrała na swoich opiekunów Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz) i Panczka Radag (Panczko). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henryk de Kalaw (Henricus), Hanko Warmuth, Mikołaj de Rasslowicz (Nicolaus), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Budessin), Henryk de Sittin (Henricus), feudałowie, i Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 263
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2663.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów