Rozmiar: 15909 bajtów

- 072 -

1355, 8 VI, Legnica (Legnitz)

fer. II proxima post diem Corporis Christi

Wacław I, książę Śląska, pan Legnicy (Wenceslaus, dux Slesiae primus et dominus Legnicensis), zawiadamia, że Mikołaj Ruyswini (Nicolaus) z Wrocławia (Wratislavia) sprzedał 3 łany oczynszowane we wsi Mikołajowice k. Legnicy (Nyclosdorf) oraz łąkę wielkości 5 prętów w pobliżu plebanii wraz z przynależnościami za 84 1/2 grzywny Konradowi (Conradus), opatowi NMarii Panny we Wrocławiu. Książę zatwierdza niniejszą sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Landiskrone (Heynricus), Gawinus Abscacz, rycerze, Hanko Engilgeri (Hanco), Friczko de Landiskron (Friczko), Stefan Trache (Stephanus), Heynko Bouch i Sydlinus, notariusz dworu książęcego.


Regest: AP Wrociaw, Repertorium, Rep. 55, s. 108-111, nr 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów