Rozmiar: 15909 bajtów

- 073 -

1355, 8 VI, Wrocław (Wratislauia)

VI Id. Junii

Konrad (Conradus), opat klasztoru Kanoników Regularnych pod wezwaniem NMarii Panny Na Piasku we Wrocławiu (Wratislauia in Arena), stwierdza, że Andrzej (Andreas), proboszcz w Bebhorsdorff, nabył za 29 grzywien annonę, która popularnie zwie się „Burcgetrede", mianowicie z każdego łanu 2 miary: 1pszenicy i 1 owsa od Jexona de Bogaw (Jexonus) w Sobótce (Czobotha), a następnie nadał j± w.w. klasztorowi w zamian za msze w rocznice ¶mierci swoich rodziców: Mikołaja (Nicolaus) i Matyldy z Sienic k. Dzierżoniowa (Mechtilda de Senicz), brata Mikołaja z Sienic k. Dzierżoniowa (Nicolaus de Senicz), zakonnika tego klasztoru, siostry Elżbiety (Elizabeth) i za zbawienie swojej duszy. Wystawca zatwierdza to nadanie.

¦wiadkowie: Herman (Hermannus), przeor, Konrad Pariser (Conradus), Jan Sythyn (Johannes), Jan (Johannes), kaznodzieja i zastępca przeora, Jan (Johannes), prepozyt, Cridilney, Symko piwniczny, Jan (Johannes), kantor, Augustyn (Augustinus), ¶piewak, Michał (Michael), Jan Crussin (Johannes), prokurator klasztoru i Piotr de Pangaw (Petrus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 18, s. 70.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów