Rozmiar: 15909 bajtów

- 079 -

1355, 16 VI, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post diem b. Viti

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), rozstrzyga i ogłasza w obecności Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Hermana Purcgraui (Hermannus), Heinka z Psiego Pola (Heinko de Hundisfelt), Hanka de Warmuth (Hanko), Franczka Radag (Franczko), Mikołaja z Czech k. Środy Śl. (Nicolaus de Scechwicz), Pęczka de Richenbach (Peczko), Hanka z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin), feudałów i sędziów sądu królewskiego we Wrocławiu (Wratislauia), pod przewodnictwem Herborda z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Herbordus de Budaschwicz), działających w imieniu starosty wrocławskiego w sporze między Hankiem de Schelndorph (Hanko) a Gunczelinem de Kalow (Gunczelinus), że wyspa na rzece Odrze (Odera), którą powszechnie nazywa się Werth, leżąca naprzeciw dworzyszcza (curia) Gunczelina zwanego Blyskowicz (Gunczelinus), wraz z zaroślami i drzewami oraz prawo połowu ryb w Odrze, a także trzcina na rzece Oławie (Olavia) rosnąca naprzeciw gospodarstwa Hanka zwanego Zelown (Hanko) należą do wymienionego Gunczelina.

Świadkowie: w.w. osoby w dokumencie oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1355, 16 VI Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów